مجموعه مهندسی بازرگانی فرآی

براي اينکار Control Panel را باز کنيد سپس گزينه Region And Language را انتخاب کنيد.

در صفحه اي که باز مي شود روي سربرگ Format کليک کرده و در قسمت Format ، Persian را انتخاب کنيد.

سپس روي سربرگ Location کليک کرده و در قسمت Current Location ، Iran را انتخاب کنيد.

 

حال روي سربرگ Keyboards And Languages کليک کرده و دکمه Change Keyboards… را بزنيد.