مجموعه مهندسی بازرگانی فرآی

ابتدا بر روی منو Start کلیک کرده و گزینه Control panel را انتخاب کنید.

اکنون پنجره Control panel برای شما ظاهر خواهد شد. شما باید در این پنجره بر روی Date and Time کنید.

حال کادر محاوره ای Date and Time Settings برای شما نمایش داده خواهد شد.

برای تنظیم تاریخ شما باید به بخش Date بروید. شما می توانید با کلیک بر روی فلش های جهت نما بین ماه های سال جا به جا شوید.

همچنین برای تغییر سال نمایش شما کافی است که بر روی آن کلیک کنید.

برای تنظیم کردن ساعت در ویندوز ۷ شما باید به بخش Time بروید. برای تغییر ساعت شما باید بر روی ساعت، دقیقه، ثانیه دو بار کلیک کنید و سپس زمان مورد نظر خود را وارد کنید یا می توانید از فلش های جهت نما برای تغییر ساعت استفاده کنید.